En ny strategi för att stärka företag i kulturella och kreativa branscher föreslås i en ny utredning.