Avhoppen från ämneslärarprogrammet på Mälardalens högskola är fortfarande många. Frågan är hur fler ska vilja stanna på programmet och senare även i yrket? Gymnasienämndens ordförande i Eskilstuna, Robin Tannarp (M), som själv studerar på ämneslärarprogrammet, svarar på frågorna.