Flera medlemsföretag i branschorganisationen Energiföretagen menar att fler unga behöver lockas till branschen, och ser därför en ökad nyrekrytering som helt nödvändig för framtiden.