Trosaån, som rinner ut i Östersjön, kartläggs just nu i syfte att försöka rädda fiskarter som lever i vattnet. Bland annat den utrotningshotade ålen, som i dag hindras från att simma upp i ån och leka då den fastnar i dammar och dör.