Att även den finska varianten av Robinson spelas in i Haparanda innebär att två tv-produktioner delar på till stora delar samma område. En av åtgärderna som görs, för att förhindra att de som jobbar med produktionen ska smittas med coronavirus, är att temperaturen tas på dem varje dag.