Stockholms stad satsar på cirkulärt byggande för att minska utsläpp och resursslöseri.