Borås ska minska koldioxidutsläppen med 16 procent årligen. Men för att nå målet krävs fler och effektivare åtgärder, enligt en ny rapport. Bland annat föreslås en satsning på laddstolpar för elfordon åt hemtjänsten.