Med kallare väder på infart blir det allt tuffare för stadens hemlösa. Nu planerar Örebro kommun ett speciellt boende för hemlösa missbrukare.