Föräldrars oro för coronaviruset krockar med skolplikten. En kartläggning från SVT Gävleborg visar att föräldrar håller, eller har hållit, barn hemma på grund av oro för coronasmitta. Vissa elever har underliggande sjukdomar, andra har föräldrar eller nära anhöriga som tillhör riskgruppen. Men flera elever stannar också hemma från skolan på grund av egen eller vårdnadshavares coronaoro – trots...