Örebro län är ett av de län som har minst jämställdhet bland manliga och kvinnliga vd:ar inom aktiebolag i Sverige. Mindre än 20 procent av länets registrerade aktiebolag har en kvinnlig vd.