Svampar som lever i symbios med träden, det är naturvårdsforskaren Line Djupströms fokus i området Effaråsen där flera forskningsstudier nu pågår.