Det är Universitets- och högskolerådet som ansvarar för att ta fram och rätta högskoleprovet. Den mer praktiska delen med att anordna provet – exempelvis att se till att det finns provlokaler och provledare på plats – ligger på universiteten och högskolorna. Om regeringens förslag om utökade kontroller blir verklighet kommer ytterligare ansvar att hamna på lärosätena.