Mängden och sorten narkotika som de 15 åtalade hanterat har varit avgörande för straffen de fått. Men även om rätten inte kunde fastslå någon koppling till den nigerianska maffiaorganisationen Black Axe, menar rådmannen Anna Hannell att smugglingen varit organiserad och att de åtalades position i organisationen påverkar straffen.