Den kraftigt höjda räntan påverkar många hushåll med bolån och signalen är att styrräntan kan komma att höjas ytterligare. – Det är första gången under min livstid jag är med om någonting liknande, säger Amelia Mauritzon.