Långvarig stress gör oss sjuka. Men stress är inte bara av ondo – utan kan hjälpa oss på kort sikt.