Mycket står på spel: ”Våra näringsliv är så sammanflätade.”