Leopard 2, Patriot och Archer. Namn på avancerade vapensystem av Natostandard som kan börja användas av Ukraina i kriget mot de ryska invasionsstyrkorna. Tiden blir avgörande för om leveranserna ska kunna påverka utgången av striderna, menar före detta överstelöjtnant Jörgen Elfving: – Att utbilda en soldat på att hantera pansarskott tar en halvtimme. Att utbilda någon på luftvärnssystemet...