Från och med i år är FN:s barnkonvention lag. Det innebär att det ställs högre krav på länets föreningar som arbetar med barn och ungdomar.