Det avgör om ett trauma utvecklas till syndromet • Symptomen kan vara varierande.