Karolinska universitetssjukhuset beslutade i maj att stoppa alla nya hormonbehandlingar av barn inom transvården – och hänvisade till svagt vetenskapligt stöd och potentiella risker. Beslutet skakade om och splittrade den svenska transvården. I dag gör de fem övriga klinikerna i landet helt olika bedömningar om behandlingen är säker eller inte.