SVT Nyheters kartläggning visar att läkare i hela landet arbetar hundratals timmar i övertid om året. I Kalmar- och Kronobergs län har tre läkare jobbat över 400 timmar övertid. Som mest hade en läkare 451 övertidstimmar under 2019.