Bräcke och Bergs kommun har några av de största rasen i Sverige av antalet elever i årskurs nio som är behöriga till gymnasiet år 2017 jämfört med 2014. I Bräcke minskade också det genomsnittliga betyget tredje mest i Sverige 2017 jämfört med 2015.