Konsumenternas köpkraft minskar • ”Stora kostnadsökningar väntar.”