Länsstyrelserna har fattat beslut om licensjakt efter varg 2023. Vinterns jakt i Örebro län omfattar totalt 24 vargar i fyra olika revir.