Dödligheten av stroke fortsätter att minska bland svenskar och Jönköping är ett av länen som har lägst dödlighet.