Enligt Svenska intensivvårdsregistret intensivvårdas just nu två personer på USÖ för covid-19. I länet finns sex permanenta intensivvårdsplatser, men enligt Folkhälsomyndighetens beräkningar kan det komma att behövas fler. När smittspridningen når sin topp kan nämligen 30 personer behöva intensivvårdas samtidigt här i länet.