DN sammanställer dåd och frihetsberövade • Polisen hårt pressad.