1 600 brev med erbjudande om att få sommarjobb i form av en kommunal feriepraktikplats har skickats ut till ungdomar i Örebro den här veckan. Men betydligt fler hade önskat en plats.