Många covidpatienter har avlidit utan en nära anhörig vid sin sida. En stor del har dött ensamma eller har bara haft personal i rummet under sina sista timmar i livet. – Att dö ensam måste ge en känsla av otrygghet när man inte kan ha någon närvarande när man behöver det som mest, säger Ursula Scheibling, överläkare på Palliativa enheten vid Västerviks sjukhus.