Västerbotten är fjärde lägst i Sverige när det kommer till antalet arbetslösa. I länet finns det dock kommuner som ligger över rikssnittet.