Det finns flera möjliga städer att dra inspiration från när det gäller att döpa resecentrum. Göteborg valde fel, menar DN:s Clara Popenoe Thor.