I Västerbotten är det inget problem att få folk att engagera sig idrottsrörelsen. Att hitta de som vill engagera sig i styrelsearbetet kan vara lite svårare, men det går också att lösa med rätt strategi enligt Västerbottens idrottsförbund.