Att sitta vid ett fönster, fylla kalendern med planer eller att tänka positivt. Det är några av de tips som psykologen Björn Hedensjö lyfter fram för att linda säsongskopplad nedstämdhet när han gästade Morgonstudion. – Det har med bristen på dagsljus att göra att vi känner en tyngd på hösten, säger han.