Experternas råd för att hantera negativt känsloätande • ”Då har känslorna tagit över.”