Om det inte blir någon lösning på regeringsbildningen så måste Sverige gå till extra riksdagsval. I så fall får länsstyrelsen en stor och viktig roll när det gäller att kontrollräkna rösterna.