För att undvika rekordhöga elpriser i framtiden behöver Sverige bygga ut sin inhemska elproduktion – framför allt i syd, menar experter. – Vi kommer behöva planera mer reglerbar elproduktion i södra Sverige, säger Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska kraftnät, SVK.