Ingen vet i dag vad Vladimir Putins beslut blir om Ukraina.Även Natos generalsekreterare varnar för militära aktioner.Men hur skulle i så fall invasionen gå till?Putin har flera olika alternativ att välja på.