Fem förslag är med i tävlingen om framtiden för det området vid den nya Västlänkenstationen i Haga.