Forskarna oense om hur drastiskt det blir • Det här kan det innebära konkret i Sverige.