Bjuv är omringad av kommuner som nu fått lov att begränsa inflyttningar via den nya EBO-lagen, lagen om eget boende. Det kan få konsekvenser för den fattiga grannkommunen.