Det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön på en arbetsplats: att det jobbas regelbundet med den fysiska och psykiska arbetsmiljön och att det görs planer, riskbedömningar och uppföljningar. Men vad händer om arbetsmiljön inte tas på allvar?