Hur mycket varmare väntas det bli i Kronobergs- och Kalmar län i framtiden? I SMHI:s senaste klimatanalys presenteras två olika scenarier som baserats på observationer och beräkningar utifrån begränsade utsläpp respektive höga utsläpp.