Hör vad några slumpmässigt intervjuade Ångebor tycker om det nya kommunalrådet som ska efterträda Sten-Ove Danielsson (S) efter årsskiftet.