Finns ett glapp mellan generationerna • ”Högre krav på sig själv som förälder i dag.”