Före kriget tränades ukrainsk personal i röjning av minor och ammunition i småländska Eksjö. Samarbetet mellan länderna har pågått sedan 2018, men när kriget kom lades det snabbt på is. – Så fort det är möjligt har vi för avsikt att göra en återstart, säger överstelöjtnant Carl-Axel Blomdahl.