I Örebro län finns det sammanlagt fem kommunpoliser.