Det kommer in betydligt färre coronarelaterade anmälningar till Arbetsmiljöverket nu jämfört med under våren, och de som kommer in har helt ändrat karaktär. – Vi ser en förflyttning av anmälningarna, säger Ulrika Scholander som är sektionschef på Arbetsmiljöverket.