En ny kartläggning visar att landets kommuner är dåliga på att göra badplatser tillgängliga för funktionshindrade. Skillnaderna är stora mellan kommunerna i Skåne. I Skurup saknas till exempel helt rullstolsvänliga badplatser.