Det är inte bara skräpet som man kan se som ställer till skada i nauren. Små plastfragment hittas överallt i våra hav och kan kan ge allvarliga konsekvenser för både djur och människor.