Migrationsverkets telefonsvarare kunde manipulerades av ”bristfällig funktion”.